Leg psykoterapeut Markus Erosson © 2011 • psykoterapi i VÄSTERÅS

 

MECAE psykoterapi i västerås

 

 

• Psykoterapi och samtalstöd»

psykoterapeutisk samtalbehandling, konsultationer, krisbearbetning, coaching m m

 

• Handledning»
arbetsgrupps- och ärendehandledningar, chefstöd, individuella handledning

 

• Utbildning»
kommunikation och arbetsgrupp, sex och samlevnad, skräddarsys efter Era behov

 

 

 

Livet prövar oss människor. Smärtsamma och svårlösta livssituationer och kriser är en del av livets villkor. Många gånger löser sig dessa situationer av sig själv, kanske med hjälp av stöd från nära och kära. Andra gånger kan upplevelsen vara att man inte kommer vidare på egen hand, att svårigheterna gång efter annan tenderar att upprepas. Kanske finns det inte någon att dela sina svårigheter med?

 

Skäl att söka en utomståendes hjälp, stöd och insats varierar. Gemensamt brukar vara att man brottas med ett lidande av något slag. En del människor har mer tydligt uttalade svårigheter, t ex sociala fobier, depressivitet, trauma, sexuella svårigheter och beroenden, ångest, ensamhet, existentiella funderingar, bristande självkänsla. Andra kan ha mer diffusa" lidanden, man kanske "mår dåligt" eller är nedstämd, men inte riktigt vet eller förstår varför.

Samtal hjälper, det finns - sedan lång tid tillbaka - mycket gott om forskningsstöd som visar att psykoterapeutiska samtal är en verksam hjälp.

Mötet och samtalet hjälper oss att bearbeta, att tänka nytt och annorlunda. Det möjliggör för oss att finna nya sätt att erfara och förhålla oss, att stå ut med och förstå oss själva bättre. Vi kan prova nya erfarenheter och minska lidandet. Det är den hjälpsökande individens känslor, tankar, handlingar, relationer och mänskliga processer som är centrala i samtalet.

 

Många människor beskriver att dem efter psykoterapin känner sig tryggare, starkare, friare, men att dem kanske också blivit mer finstämt känsliga och lyhörda för egna viktiga behov.

 

 

 

 

Önskar Ni kontakt för frågor eller bokning:

Markus Erosson har mottagning på

Västgötegatans psykoterapimottagning
Västgötegatan 2 C
722 11 VÄSTERÅS

E-mail:

markus.erosson@mecae.se

 

Telefon:

070 - 22 22 514