Leg psykoterapeut Markus Erosson © 2011 • psykoterapi i VÄSTERÅS

 Markus Erosson
Socionom,
Leg psykoterapeut

 

 

 


Något om min utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet ...

Jag innehar socionomexamen och fil kand i socialt arbete sedan 1993 och legitimation som psykoterapeut sedan 2010. Som psykoterapeut har jag en psykodynamisk/analytisk grundutbildning, men också ett fördjupat kunnande inom affektiv relationell psykoterapi. Jag har vidareutbildat inom områdena sexologi och sociologi. Det innebär att jag i min kliniska yrkesutövning utgår från en bred akademisk kunskapsbas.

Sedan början på 1990-talet har jag mött och arbetat med människor i svåra situationer. Jag har jobbat med både familjer, par och enskilda individer. Verksamhetsfältet har omfattat både privata och offentliga sammanhang som t ex ungdomsmottagning, psykiatri, studenthälsovård, akademisk utbildning, uppdragsutbildning, socialtjänst m m.

 

 

Önskar Ni kontakt för frågor eller bokning:

Markus Erosson har mottagning på

Västgötegatans psykoterapimottagning
Västgötegatan 2 C
722 11 VÄSTERÅS

E-mail:

markus.erosson@mecae.se

 

Telefon:

070 - 22 22 514